VvE beheer

Met CASA Vastgoedmanagement bv op weg naar een actieve VvE! De Vereniging van Eigenaren: samen sterk voor woningonderhoud. Een Vereniging van Eigenaren, VvE, bestaat natuurlijk niet voor niets. De VvE geeft u en uw mede-eigenaren rechten en plichten ten opzichte van elkaar. De belangrijkste taak van de VvE is ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijk deel van het pand goed wordt onderhouden. Gezamenlijk met de andere appartementseigenaren van uw VvE bezit u immers de gemeenschappelijke delen van het pand, zoals de dragende muren en de gevels, de fundering, de ramen en kozijnen, het dak etc. Deze delen worden het casco genoemd. Omdat u van het gehele casco gezamenlijk eigenaar bent, zult u ook het onderhoud hiervan samen moeten aanpakken.

Bij het onderhoud aan appartementen is de VvE van groot belang. U moet immers een deel van de werkzaamheden samen uitvoeren. Het is van het grootste belang dat de VvE bepaalde zaken goed geregeld heeft, o.a. een onderhoudsplan, een gezamenlijke bankrekening en een collectieve opstalverzekering. Een dergelijke VvE wordt een actieve VvE genoemd. CASA Vastgoedmanagement bv stimuleert particuliere woningeigenaren om onderhoud aan hun woning uit te voeren. Voor veel VvE’s houdt dit in dat als eerste stap de ‘slapende’ VvE actief gemaakt moet worden. CASA Vastgoedmanagement bv zorgt voor het begeleiden van het activeren van uw slapende VvE en bij het organiseren van het onderhoud.

Bij de koop van uw appartement heeft u van de notaris, behalve het eigendomsbewijs van uw woning, ook een afschrift van de splitsingsakte ontvangen. In deze akte en het bijbehorende splitsingsreglement kunt u terugvinden uit welke appartementen uw VvE precies bestaat, welke kosten de eigenaren samen moeten dragen en wat voor de individuele rekening is. Daarnaast wordt in de splitsingsakte aangegeven welk aandeel iedere appartementseigenaar in de gezamenlijk kosten heeft en hoe het zit met de stemverhouding in de vergaderingen. De verdeling tussen het gemeenschappelijke- en het individuele onderhoud kan per akte en dus per VvE verschillen.

Menu