Covid19 virus/Corona virus

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze relaties, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen en daarmee een bijdrage te leveren aan het beperken van het aantal corona besmettingen. Wij hanteren de richtlijnen van de overheid en het RIVM en hebben daarom de volgende maatregelen getroffen:

  • Ons kantoor blijft voorlopig tijdens onze kantoortijden geopend in een minimale bezetting. De meeste medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Onze telefonische bereikbaarheid is daardoor minder. Wij verzoeken u zoveel mogelijk per email uw vragen te stellen en onderstaande email adressen te gebruiken:

Voor financiële zaken van uw VvE: administratie@casabeheer.nl
Voor onderhoudszaken van uw VvE: onderhoud@casabeheer.nl
Voor VvE vergaderingen: vvebestuur@casabeheer.nl
Voor overige VvE zaken: info@casabeheer.nl

  • Alle reeds geplande fysieke VvE vergaderingen zijn tot nader order geannuleerd.
  • Voorlopig worden in persoon geen VvE vergaderingen ingepland en gehouden.
  • Op verzoek van de VvE kan er een vergadering worden gehouden met gebruik maken van digitaal stemmen. Eigenaren komen dan NIET in persoon naar de vergadering maar loggen in via het eigen Twinq VvE vergaderportaal. Eigenaren kunnen 7 dagen voorafgaand aan de vergadering inloggen en stemmen m.b.t. de agendapunten. Zo kunnen er over simpele zaken via de digitale weg door de VvE toch besluiten genomen worden. Er is GEEN interactie mogelijk via beeld en geluid.
  • Op verzoek van de VvE kan er een digitale vergadering worden gehouden met Teams of Zoom. Eigenaren dienen op het tijdstip en datum van vergaderen in te loggen. De eigenaren dienen zelf te zorgen voor apparatuur om interactief aan de vergadering te kunnen meedoen. De agendapunten zullen door een CASA medewerker 1 voor 1 worden doorgenomen. Er is WEL interactie mogelijk via beeld en geluid.
  • Wij verwelkomen geen gasten meer op ons kantoor.
  • Afspraken zullen zoveel als mogelijk telefonisch worden gedaan.

Deze maatregelen blijven tot nader order van kracht.

Wij realiseren ons terdege dat deze maatregelen van grote invloed zijn op het functioneren van de VvE. Door deze maatregelen nemen wij onze verantwoordelijkheid en rekenen wij op uw begrip.

Op onze site staat informatie over onze dienstverlening met betrekking tot VvE beheer en Onroerend Goed Beheer.

Wij beheren diverse woningen, winkels en kantoorpanden in geheel Nederland.
Ons team wordt gevormd door enthousiaste mensen met veel kennis van en ervaring in de Onroerend Goed markt.
Bel 053 4500163, E-mail ons of vul nevenstaande formulier in voor vrijblijvende informatie.

Contactformulier
Menu