Covid19 virus/Corona virus

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de gezondheid van onze relaties, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen en daarmee een bijdrage te leveren aan het beperken van het aantal corona besmettingen. Wij hanteren de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

  • Ons kantoor is tijdens onze kantoortijden geopend. Wij verzoeken u zoveel mogelijk per email uw vragen te stellen en onderstaande email adressen te gebruiken:

Voor financiële zaken van uw VvE: administratie@casabeheer.nl
Voor onderhoudszaken van uw VvE: onderhoud@casabeheer.nl
Voor VvE vergaderingen: vvebestuur@casabeheer.nl
Voor overige VvE zaken: info@casabeheer.nl

  • Vanaf 1 april 2022 kunnen er indien gewenst weer fysieke VvE vergaderingen worden ingepland
  • De VvE heeft met betrekking tot vergaderen drie mogelijkheden:

1: Op verzoek van de VvE kan er een vergadering worden gehouden met gebruik maken van digitaal stemmen. Eigenaren komen dan NIET in persoon naar de vergadering maar loggen in via het eigen Twinq VvE vergaderportaal. Eigenaren kunnen 7 dagen voorafgaand aan de vergadering inloggen en stemmen m.b.t. de agendapunten. Zo kunnen er over simpele zaken via de digitale weg door de VvE toch besluiten genomen worden. Er is GEEN interactie mogelijk via beeld en geluid.

2: Op verzoek van de VvE kan er een digitale vergadering worden gehouden met Teams. Eigenaren dienen op het tijdstip en datum van vergaderen in te loggen. De eigenaren dienen zelf te zorgen voor apparatuur om interactief aan de vergadering te kunnen meedoen. De agendapunten zullen door een CASA medewerker 1 voor 1 worden doorgenomen. Er is WEL interactie mogelijk via beeld en geluid.

3: Fysieke vergadering op locatie in de plaats waar de VvE gevestigd is. Eigenaren dienen in persoon naar de locatie te komen om de vergadering te kunnen bijwonen.

De eigenaar kan bij alle drie de vergadermogelijkheden besluiten om tijdig een volmacht (met steminstructie) af te geven aan CASA of aan een andere gevolmachtigde.

Deze maatregelen blijven tot nader order van kracht.

Op onze site staat informatie over onze dienstverlening met betrekking tot VvE beheer en Onroerend Goed Beheer.

Wij beheren diverse woningen, winkels en kantoorpanden in geheel Nederland.
Ons team wordt gevormd door enthousiaste mensen met veel kennis van en ervaring in de Onroerend Goed markt.
Bel 053 4500163, E-mail ons of vul nevenstaande formulier in voor vrijblijvende informatie.

Contactformulier