Disclaimer

De website van CASA Vastgoedmanagement bv is uitsluitend bedoeld als informatiebron. CASA Vastgoedmanagement bv besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website, doch is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de gegevens op deze website. Problemen, verminkingen en vertragingen, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg kunnen eveneens voorkomen. CASA Vastgoedmanagement bv garandeert geen foutloze werking van de site en is derhalve niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een van de hiervoor genoemde of daarmede verband houdende oorzaken.

DISCLAIMER EMAIL:
Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

Bij de verzending van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van CASA Vastgoedmanagement bv of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. CASA Vastgoedmanagement bv is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert CASA Vastgoedmanagement bv alle e-mail op aanwezigheid van virussen.

Aan de inhoud van e-mail berichten kunnen geen rechten tegenover CASA Vastgoedmanagement bv worden ontleend.