Onroerend goed beheer

CASA Vastgoedmanagement bv is gespecialiseerd in het Professioneel Beheer van woningen, winkels en kantoorpanden in geheel Nederland. Vanaf het moment dat CASA Vastgoedmanagement bv het beheer van uw onroerend goed overneemt lopen alle contacten met uw huurders via ons kantoor. U als eigenaar wordt ontlast van alle zaken rond het beheer van uw onroerend goed. CASA Vastgoedmanagement bv realiseert een bovengemiddeld rendement voor alle opdrachtgevers op basis van een hoge kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteit op basis van een punctuele administratie, een degelijk technisch onderhoud en een marktgerichte commercie.

CASA Vastgoedmanagement bv verzorgt reeds voor meerdere klanten in Nederland, naar volle tevredenheid, het beheer.

Wilt u ook gebruik maken van de diensten van CASA Vastgoedmanagement bv? Stuur svp een e-mail. CASA zal met u contact opnemen.

Onder Professioneel Beheer verstaat CASA Vastgoedmanagement bv:

 • Versturen huurnota’s
 • Innen van huren en huurachterstanden
 • Verzorgen maandelijkse financiële rapportage
 • Verzorgen en doorvoeren van huurverhogingen en indexeringen
 • Verwerken en administreren van kosten
 • Verzorgen van service afrekeningen voor huurders
 • Behandeling en afhandeling van onderhoudsklachten door huurders
 • Het verzorgen van herstel en onderhoudswerkzaamheden
 • Het afwikkelen van schadegevallen
 • Realiseren van meerjaren onderhoudsplannen
 • Aanleggen van dossier met actuele zaken omtrent het object, zoals huurcontracten en bescheiden van huurders, correspondentie met huurders, onderhoudscontracten en lopende onderhoudszaken
 • Huuropzegging toetsen aan de huurovereenkomst
 • Verhuren van leegstaande objecten in eigen beheer (aanzienlijke kostenbesparing!)
 • Opmaken huurovereenkomsten
 • Toezicht houden op het juiste gebruik van het gehuurde
 • Renovatie (laten) uitvoeren inclusief subsidie aanvraag en afhandeling
 • Behartigen van huurcommissie zaken